Bedrijven
Advocatuur
Expertises
Particulieren
nl | en

Familierecht

Ons kantoor staat ten dienste van advocaten gespecialiseerd in familierecht. U kunt ons inschakelen wanneer u van mening bent dat een verslag van vaststelling door een privédetective een meerwaarde kan zijn voor uw dossier.

Wij treden op in dossiers waarin een vermoeden is van overspel door de echtgeno(o)t(e). Dit kan voor het opstarten van een procedure echtscheiding of in geval van een procedure die reeds hangende is en wij werken frequent samen met gerechtsdeurwaarders. Het overspel kan worden aangehaald als basis voor de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, maar kan evengoed een rol spelen wanneer er discussie is omtrent het persoonlijk onderhoudsgeld dat wordt gevraagd van uw cliënt. Ook wanneer uw cliënt een herziening wil van het persoonlijk onderhoudsgeld, kunt u ons detectivebureau inschakelen voor het vaststellen van een nieuwe relatie met economisch voordeel.

In het kader van de omgangsregeling voor het kind of voor de kinderen komen wij tussen wanneer de omgangsregeling niet gerespecteerd wordt en in het kader van een bedenkelijke tijdsbesteding van de ex-partner tijdens de uitoefening van de omgangsregeling. Wij kunnen ook vaststellen dat het hoederecht niet wordt uitgeoefend door de ex-partner maar grotendeels of zelfs volledig wordt overgelaten aan bijvoorbeeld een grootouder of andere derde. 

Hoort uw cliënt de huwelijksklokken al luiden maar komen er steeds meer bedenkingen naar boven bij familie en vrienden over de keuze van de huwelijkspartner? Wil uw cliënt zekerheid vooraleer een dergelijke juridische verbintenis aan te gaan met mogelijk verregaande gevolgen? Wij mogen wettelijk gezien opsporingsactiviteiten uitvoeren om informatie in te winnen omtrent een toekomstig huwelijkspartner in functie van een voorhuwelijksonderzoek.

Stalking vindt vaak plaats naar aanleiding van het beëindigen van een relatie, in het kader van een vechtscheiding, of de discussie over het omgangsrecht van de kinderen. Het verzamelen van bewijsmateriaal is echter niet steeds vanzelfsprekend terwijl de belaging een verregaande invloed kan hebben op het leven van uw cliënt. Wij kunnen de nodige vaststellingen verrichten om een sterk dossier op te bouwen tegen de belager om een klacht te onderbouwen.

Ook voor andere diensten kunt u voor uw cliënt vrijblijvend navraag doen bij ons detectivekantoor.