Bedrijven
Advocatuur
Expertises
Particulieren
nl | en

Leasing

Betalingen die stoppen en een voertuig dat niet wordt ingeleverd is een toenemend probleem voor leasingmaatschappijen, zeker gelet op de uitbreiding van de markt naar private lease en de populariteit daarvan.
Wij stellen frequent volgende problemen vast:

  • Contactgegevens en adresgegevens kloppen niet (meer).
  • De maatschappelijke zetel blijkt een postbusadres.
  • Betalingen blijven uit ondanks aanmaningen en dikwijls vele betalingsbeloftes.
  • Al het contact wordt verbroken door de debiteur.
  • Er wordt geweigerd het voertuig aan te bieden en het voertuig wordt actief verborgen.

Door middel van onze expertise en gestructureerde werkwijze hebben wij een heel hoog recuperatiepercentage. Wij werken met meerdere onderzoekers verspreid over het grondgebied van België waardoor wij flexibel inzetbaar zijn en snelle interventies kunnen garanderen. Dit is vaak een doorslaggevende factor om de kans op een positieve uitkomst significant te verhogen.
Wij volgen het dossier nauwgezet op van A tot Z en dit binnen een zo kort mogelijke tijdsspanne zodat het voertuig zo snel mogelijk terug in roulatie kan worden gebracht.


Allereerst stellen wij voorafgaandelijk een overeenkomst op met vermelding van onze tarieven en de details van het op te sporen voertuig. Wij vragen u om ons alle relevante stukken met betrekking tot het dossier te bezorgen. Vervolgens voeren wij een administratief vooronderzoek op basis van de ontvangen stukken en open bronnen. Daarna focussen wij op het zo snel mogelijk contact leggen met de lessee en houden hiervan een overzicht bij. Indien mogelijk worden afspraken gemaakt met de lessee om het voertuig in onderling overleg in te leveren of wij staan zelf in voor de ophaling van het voertuig. Indien dit niet mogelijk zou blijken, dan gaan wij over tot seining van het voertuig en gaan intussen gewoon verder met de opsporing van het voertuig. Om dit alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, werken wij met een tweetalige volmacht zodat wij gemandateerd zijn om op te treden in naam van de cliënt inzake het persoonlijk wegbrengen of laten takelen van voertuigen alsook neerlegging van klachten bij de bevoegde instanties teneinde het voertuig te laten seinen.


Per afzonderlijk dossier bezorgen wij u een eindrapport, dat een beschrijving bevat van de verrichte activiteiten, met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop die activiteiten zijn verricht en de overtuigingsstukken die wij in het kader van onze opdracht hebben verzameld. Concreet wordt hierin melding gemaakt van ons vooronderzoek, de plaatsbezoeken en observaties, en van de contactname(s) met de lessee.


Dit verslag is in rechte bruikbaar en de gemaakte kosten ter opsporing en recuperatie van het voertuig kunt u verhalen op uw debiteur in een burgerlijke procedure.


Ook wanneer het voertuig zich in het buitenland bevindt of vermoed wordt zich in het buitenland te bevinden, kunt u op ons beroep doen.