Bedrijven
Advocatuur
Expertises
Particulieren
nl | en

Alimentatie

In principe bent u onderhoudsplichtig ten aanzien van uw (ex-)partner indien deze economisch zwakker is dan u, en dat voor dezelfde duur als die van uw huwelijk. U kunt het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld zo laag mogelijk houden of zelfs volledig laten wegvallen indien u kunt aantonen dat uw partner overspel pleegde tijdens het huwelijk of u verlaat voor een nieuwe partner.

Ook na de echtscheidingsprocedure kunt u om een herziening vragen van het bedrag van het persoonlijk onderhoudsgeld indien u kunt aantonen dat uw ex-partner bv. samenwoont met een nieuwe partner. 

Vraagt uw (ex-)partner bovendien hoge sommen aan onderhoudsgeld van u maar hebt u sterke vermoedens dat hij of zij reeds kostendelend samenwoont met een nieuwe partner? Of houdt hij of zij inkomsten voor u achter of verricht hij/zij zelfs zwartwerk? Dan kan onze tussenkomst in uw voordeel spelen in het kader van een procedure.