Bedrijven
Advocatuur
Expertises
Particulieren
nl | en

Vaststelling overspel

Overspel laten vaststellen door een privédetective kan relevant zijn omwille van twee redenen:

1. Om uw partner te confronteren met de bewijzen van zijn of haar ontrouw.

2. Voor of tijdens een echtscheidingsprocedure:

Niettegenstaande het misdrijf overspel sinds 1987 geschrapt werd uit het strafwetboek, kan de vaststelling en het bewijs ervan van cruciaal belang zijn bij een echtscheidingsprocedure.

Volgens de nieuwe echtscheidingswet die van kracht is sinds 1 september 2007 kan men nog steeds scheiden op basis van “onherstelbare ontwrichting van het huwelijk”.  Vaststelling van overspel kan als bewijs dienen voor zo’n onherstelbare ontwrichting.  Daardoor kan de echtscheiding versneld worden uitgesproken en kan de overspelige elk recht op persoonlijk onderhoudsgeld verliezen.

Voor de benadeelde echtgenoot wil dit zeggen dat door de vaststelling, de bij wet voorziene wachttijden vermeden kunnen worden. Indien deze bovendien het risico loopt zwaar onderhoudsgeld te moeten betalen, kan betrapping dus niet te verwaarlozen financiële implicaties hebben.

Het onderzoek kan gebeuren in overleg met uw advocaat. De privé-detective voert het onderzoek uit: is het vermoeden gegrond? Waar? Wanneer? Met wie? En bezorgt u een verslag voorzien van alle relevante bewijsstukken. De feitelijke vaststelling op niet publiek toegankelijke plaatsen (bv. een woning, hotelkamer, ...) kan in overleg met u gedaan worden door een gerechtsdeurwaarder.